Obec Lelekovice
Lelekovice

Elektrizace obce

Za jeden z nejzajímavějších zápisů v nejstarší kronice lze považovat zápis s názvem “Elektrisace obce, telefon “. Jde o zápis z roku 1929 a je na něm vidět, jakým obrovským tempem uháněl vývoj ve 20.století.

Za jeden z nejzajímavějších zápisů v nejstarší kronice lze považovat zápis s názvem “Elektrisace obce, telefon “. Jde o zápis z roku 1929 a je na něm vidět, jakým obrovským tempem uháněl vývoj ve 20.století:

Letošní rok (1929) bude památný v dějinách naší obce, poněvadž tyto dvě věci byly provedeny. Jimi dostává se obec do řady jiných, pokročilých.

Přes rok jednalo se v ob.zastupitelstvu o elektrisaci, skoro v každé schůzi, jak o tom svědčí kniha obecních protokolů z roku 1929. Velké dílo vyžadovalo i náležitého času.
  
28.srpna konána komise na místech kde mĕly státi sloupy pro elektrické vedení.

V měsíci září začal se stavěti transformátor, 24.října začalo v obci kopání dolů pro sloupy. Čím více blížilo se uskutečnění díla, tím byli lidé nedočkavější.

Konečně nadešel očekávaný den, čtvrtek 20.prosince, k páté odpoledni. Lidé stále čekali a vybíhali “kdy už to bude svítit “. Najednou zazářili žárovky po celé vesnici, za chvíli (po přidání pojistek k domovním přípojkám) i v domech.

Všude zářila okna, lidé zkoušeli lampy, běhali od jedné ke druhé a měli z toho radost.

Finanční náklady na elektrisaci:

Obec vypůjčila od Moravské hypoteční banky 300.000,-Kč na 6,25% na 35 let v cenných papírech, jež umístila za kurs 91,50 Kč, dostala vyplaceno 274.500,-Kč, na úrocích za neupotřebené peníze od 1.dubna do 8.července (97 dní) 4.041,65 Kč, celkem 278.541,65 Kč. 
Z nich dala 111.000,-Kč na ztracený fond (postavení sítě, transformátor), za 30.000,- Kč nakoupila akcií a za 120.000,-Kč nakoupila dluhopisů.

Telefon byl zřízen společně pro Vranov, Lelekovice a Českou. Obce společně zaplatily 14.000,- Kč; z toho Vranov 60%, Lelekovice 25%, Česká 15%.

Obce musily také zaručiti, že výnos bude činiti ročně 6.450,- Kč (na dobu 10 let). Veřejná hovorna telefonní je v domĕ p.Bohdana Čížka, pekaře (číslo 113). Za hovor platí se 3,-Kč.

 

                                                                                                     zpět


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...