Obec Lelekovice
Lelekovice

II.světová válka,1939-září (zápisy z roku 1939)

4.září nalezeny při kopání hnojištní jámy u novostavby dvojdomku p. Kafky a Šátka střepiny popelnice a odevzdány zemskému museu v Brně. Nález zaznamenám jako první v obci. - Noviny přinášejí zprávy o úspěších německého tažení do Polska. - Podle provedeného soupisu je koní v obci 25. - Úmrtní den presidenta T.G. Masaryka— veřejné projevy nebyly dovoleny. Nařízeno odstranit památky na presidenta Dr. E. Beneše a H. Benešovou.
17. září počali Rusové od 4. hod. ranní obsazovat východní Polsko. 
18. září zahájeny přípravné práce pro stavbu nové dráhy v České. Přivezena úzkokolejná dráha, později postaveny proti nádraží dva baráky, u silnice zbořen letní nálev p.Baumanna z České.
28. září Varšava vzdala se německému vojsku bezpodmínečně. Na oslavu pádu Varšavy bylo nařízeno vyvěsiti na týden říš. něm. vlajku na veřejné budovy a týden zvoniti na kostelních věžích v poledne.
- Válečná přirážka zavedena na pivo, tabák, cigaretový papír, šumivé víno a lihové výrobky. - Mýdlo, cukr, vejce budou vydány na lístky. Vajec bude na týden 1 kus na osobu.
Na zdejší školu nastoupil učitel Ladislav Nevoral po Vladimíru Tenglerovi, který se dostal do Králova Pole. Říjnová schůze v radnici vyzněla v ten smysl, aby občané dobrovolně přispěli na stavbu bezprašné silnice a chodníků do Zahumení, Podemlýní a schodů ke kostelu obnosem 95 000 K, který je rozvržen na majitele domů dle majetkových poměrů. Občané, až na některé jednotlivce, projevili o věc zájem a potvrdili podpisem, že požadovaným obnosem /který je pro každého značný /50 K— 1300 K/ přispějí. - Jediný odznak, který je povoleno nositi, je odznak národního souručenství.
- Řeč Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera dne 8.11. na oslavu výročí nár. soc. povstání z 9.11.1923 byla v Mnichově v měšťanském pivovaře. Za deset minut po jeho odchodu nastal výbuch pumy; zabito 6, zraněno 60 osob.
Na radnici rozdávány lístky na oděv. Platnost mají do října r.1940. Každý lístek má 100 bodů=100 ústřižků. Odstřihnou se na: kapesník 2, ponožky 5, rukavice 7, spodky 20, košile 20, límec 3, oblek 60, kalhoty 20, kabát 32, plášť 50, kravata 3 atd. Deseti chudým žákům naší školy byla z prostředků rodičovského sdružení zakoupena za 443 K obuv od firmy Baťa v Řečkovicích. 
Zdejší rodák, syn kováře Josef Brychta, 43 letý odborný učitel t.č. v Králově Poli, byl 1.září 1939 ve škole zatčen jako člen předsednictva sokolské župy Vaníčkovy a vězněn na Špilberku do října 1939. Noviny píší: Český národ byl šťastným rozhodnutím pres. Dr.Háchy z 15. března 1939 vzat pod ochranu Německé Říše a začleněn do jejího prostoru. Byl tím uchráněn největšího neštěstí; nemusí nyní bojovati, musí však vítězství Říše pracovati 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...