Obec Lelekovice
Lelekovice

II.světová válka,1940 (zápisy z roku 1940)

Dne 20. října byla sokolovna slavnostně otevřena. 

Nepodařilo se mi zjistit, jaký byl osud naší první kroniky-Pamětní knihy po r. 1940, ani kdy se vrátila zpět do obce. 

V době druhé světové války nebyla kronika oficielně psána, podařilo se mi pouze získat sešit se zápisy z těchto let, který byl v pozůstalosti pozdějšího kronikáře Josefa Plevy. Není to tedy úřední kronika, ale obsah tohoto sešitu je poměrně zajímavý, mnohdy z etických důvodů nezveřejnitelný. 
 
Rok 1940: Dne 20. října byla sokolovna slavnostně otevřena. 
Byla postavena nákladem asi 450 tisíc, mimo práce členské (brigádnické). Stavbu prováděl František Novotný, stavitel z Kuřimi. Sokolové si tak pod heslem „Ni zisk, ni slávu“ postavili pomník i pro budoucí pokolení.
František Kolařík, jako legionář a starosta obce, byl z úřadu starosty odvolán z nařízení Okresního úřadu a novým starostou byl zvolen František Vermouzek, řezník z č. 30.
Počet Němců i u nás vzrostl o několik rodin, které zde vlastnily domy. První známkou válečných poměrů bylo řízené hospodářství potravinami a zavedení lístků na oděv, obuv, potraviny a kuřivo. Bylo dvojí měřítko: jedno pro Čechy a jiné pro Němce (říšské občany). Nejvíce trpěla po celou válku dospívající mládež, která kromě většího přídělu chleba neměla řádných přídavků v důležitých letech dospívání. Černá, málo slazená káva, špatný chléb a margarin byly hlavní součástky potravy českého člověka. Současně vzrostly do závratných výšin ceny potravin na černém trhu. 
Trh práce řídil obávaný Pracovní úřad. Jeho kontrole podléhali muži do 60 let, ženy do 45 let. Mladí lidé, dělníci a studenti museli se na rozkaz tohoto úřadu přeškolovati. Po přeškolení byli přidělováni na nucené práce do zbrojních podniků doma nebo v Německu.Tak se stalo, že v době, kdy orkán války se rozpoutal nad naší vlastí, byly české děti na místech nejtěžších v postavení velmi svízelném a nebezpečném, ve zbrojním průmyslu nebo na zákopnických pracech. Proti letům dřívějším ovšem zmizela nezaměstnanost. Lidé jsou přijímáni do Zbrojovek a všeho těžkého průmyslu, který horečně pracuje pro válečné účely německé armády. Je zde i možnost dobrého výdělku, jenže potravinové příděly stačí na 14 dní a zbývající obživu do konce měsíce je nutno sháněti za zvýšené ceny na černém trhu.
Okresní úřad v Brně povolil rozšíření obecního hřbitova. Byl také podán návrh k zajištění obecního pozemku okolo hřbitova pro urnový háj před kostelem a po levé straně kostela. Český nápis na škole musel být odstraněn a nahrazen německo českým. V měsíci říjnu byla z nařízení německých úřadů zřízena v domě č.p. 293 sběrna mléka. Odvedené mléko bylo rolníkům zaplaceno 1,40 Kč za litr, odvezeno do Brna k odtučnění a po přivezení zpět prodáváno spotřebitelům za 2,10 Kč za litr. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...