Obec Lelekovice
Lelekovice

I.světová 1914 - 1918

Válka světová 1914-1918 jak ji zaznamenal kronikář pan Roth v I.svazku kroniky na straně 27-34 (zkráceno).

"Po vraždě sarajevské stále se mluvilo, že bude válka." 

Mobilizace

Nezapomenutelné zůstanou pamětníkům chvíle vyhlášení mobilisačního rozkazu. K půlnoci 31.července 1914 přijel do obce automobil a za chvíli obecní strážník Václav Novotný bubnoval, že ráno mají se všichni vojáci do 36 let hlásiti ke svým plukům. Lidé vyburcováni ze spánku s úžasem poznali, že je pravda, o čem se stále mluvilo. Ráno odcházeli první povolaní na nádraží do Cinsendorfu (nyní Česká) provázeni svými milými.
Události měly potom rychlý spád, život lidu stále se zhoršoval. Nekonečnými odvody ubývalo obci pracovitých rukou.

Průběh války

 V roce 1915 začal se objevovati nedostatek mouky, v následujících letech se nouze stupňovala tak, že nebylo ničeho. Obchody zely prázdnotou, prodávalo se na lístky a i na ně se mnohdy nedostalo ničeho. Objevily se náhražky, látky z kopřiv, motouz z papíru. Lidé vařili si sami mýdlo, pivo, sirup. Rolníkům vzali koně a vyhlašovali často rekvisice. I vojáci s četnictvem chodili do obce a hledali ukryté zásoby. Vojenské správě musili se odevzdávati mosazné předměty, z kostelní věže vzat 1 zvon.  

  V roce 1917 dáno do obce několik ruských zajatců na výpomoc rolníkům. Žilo zde také několik rodin italských z vyklizeného území. Ve Strážné postavena vojenská ozdravovna, tam musilo se dodávati mléko.

Pomník padlým

 Podle seznamu v kronice uvedeném velmi podrobně, zúčastnilo se z naší obce I. světové války 163 mužů, ale ani tento seznam není podle kronikáře úplný, někteří muži se k soupisu nepřihlásili, před válkou žili jinde a do obce přišli až po ní a podobně.

 Ve válce padlo, následkem zranění a onemocnění zemřelo, nebo vůbec nezvěstných zůstalo 21 mužů. 
Jim postavil čtenářský-vzdělávací spolek pomník roku 1922 nákladem 3.500 K  za přispění občanů. V pomníku je zazděn v plechové krabici pamětní list a některé památky z doby válečné.  

12Pozn.: Původní pomník stál naproti domu č.3, tam, kde později stala váha. Roku 1940 byl při stavbě silnice odstraněn. Z tohoto pomníku obětem obou světových válek zabudována pouze mramorová bílá deska se jmény padlých, a i tento seznam není úplný.

                                                                                                                                                                                                                                        Zpět....


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...