Obec Lelekovice
Lelekovice

Jak se jezdilo za prací ?

Od 1.ledna 2005 byl konečně spuštěn tak dlouho očekávaný integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Hodí se tedy nyní nahlédnout do kroniky, jak za prací jezdili naši předkové. 

 • 1884 - byla postavena silnice z Cinzendorfu (České) do Lelekovic.
 • 1885 - započal se provoz na dráze Brno-Tiłnov. Při stavbě této dráhy pracovalo na ní i dosti lidí z Lelekovic.
 • 1924 - občané naši mají přirozeně největší spád do Brna. Jízdné: do Brna 2.40Kč; do Zábrdovic 2Kč; Kr.Pole 1.60Kč. Jezdí 6 osobních vlaků do Brna a 6 z Brna. Nočního spojení není, ač by bylo pro celý kraj výhodné. 
 • 1926 - 1.ledna začala jezditi elektrická dráha z Králova Pole do Řečkovic. Tím i naše obec získala pohodlnější spojení s Brnem. V srpnu započal jezditi autobus na trati Česká oe Vranov.
 • 1937 - naše tišnovská dráha je dosud jednokolejná; má býti přestavěna na dvojkolejnou. 26.května bylo komisionelní jednání o náhradě škod způsobených na pozemcích při jejím vyměřování. Stavba má býti provedena v nejblišších letech. Potom se snad zapomenou hojné vtipy na pomalou "tišnovku".
 • 1938 - na naší dráze byl silně omezen provoz na 4 vlaky do Brna a 4 zpět. Listopad - Politická pochůzka a vyvlastňovací řízení o přestavbě jednokolejné dráhy Brno oe Německý Brod na dvoukolejnou v České. Příslušný protokol je v obecním archivu.
 • 1939 - leden - Pracovní tábor z nezaměstnaných utvořen v Jehnicích; začne pracovati u zastávky na stavbě dvoukolejné dráhy Brno oe Tišnov - Něm.Brod.
 • Duben - trať do Něm.Brodu se nestaví. Bylo vybubnováno, aby rolníci pole oseli, ale dali při tom pozor na kolíky.
 • Září - Stavba nové dráhy v České, zahájeny přípravné práce. Přivezena úzkokolejná dráha, později postaveny proti nádraží dva baráky, u silnice zbořen letní nálev p.Baumana z České. 
 • Prosinec - Na stavbě dráhy v České se dosud pracuje; někteří dělníci při úkolových mzdách vydělávají i 100Kč denně.
 • 1955 - Místní národní výbor zaslal žádost na ředitelství ČSAD o zavedení kyvadlové autobusové dopravy přes naši obec. Tímto zavedením by naši občané měli stálejší spojení s Brnem a kdykoliv, nemuseli by čekat na vlak a nebo na autobus, který jezdí jen v určitou dobu. 
 • 1957 - V naší obci byly zřízeny 2 zastávky ČSAD a to u poradny pro matky (Eman Novotný č.256) a Josefa Hrazdíry č.127. 

To je vše, co jsem v kronikách o dopravě našla. Ani zmínka o datu, kdy začal jezdit autobus aš z Vranova. Ani kdy byla dvoukolejná trať přes Českou dokončena. 

O OBCI


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...