Obec Lelekovice
Lelekovice

Krutá zima roku 1929

LETOŠNÍ ROK 1929 ZAČAL NEOBYČEJNOU ZIMOU , JAKÉ NENÍ PAMĚTNÍKA...

Měsíc leden a zvláště únor byly velice studené. Zaznamenáno bylo pres -30ºC pri velkém množství sněhu. Doprava na drahách vázla, někde byla úplně zastavena, protože byly veliké závěje a zamrzal olej na osách kol vlaku. Dostavil se nedostatek uhlí, lidé mrzli v nevytápěných bytech, školy byly zavírány. Došla-li do obce fůra uhlí, byla ve chvíli rozebrána, lidé dostávali po 5 – 10 kg.
  
Nařízením min. školství a nár. Osvěty bylo zastaveno vyučování ve školách od 18. do 28. února. V zahradách pomrzlo mnoho ovocných stromu, nejvíce utrpěly stromy staré. Nejhůře jsou postiženy staré, košaté ořechy – celé léto byly holé, bez listí jako v zimě. Jenom nějaká větvička na nich vyrazila. Lidé je kácejí stále, nevím, zůstane-li v obci nějaký.
  
Chladno bylo i v březnu a dubnu, proto se opozdilo i setí až do polovice tohoto měsíce. 25. května přišlo velké krupobití, největších škod nadělalo na polích ”Pod Horou” a ”Pod Šibernou”. 4.července byla veliká bouře, která poškodila střechy, v zahradách a lesích polámala stromy. Na některých místech republiky nabyly škody rozměru katastrofálních.
  
Veliká a dlouhá zima měla vliv i na úrodu. Obilí málo sypalo, pícniny utrpěly krupobitím. Brambor však bylo mnoho. Ovoce bylo málo a špatné, protože zárodky květu zmrzly již v zimě v pupenech. Mnohé stromy na jaře krásně kvetly, květ však spadl a ovoce nebylo. Některé uschly hned po odkvětu, jiné v létě i ještě na podzim.
  
Jako důkaz neobyčejně kruté zimy vylepil kronikář mimořádně do kroniky plné tři stránky výstřižků z novin, které vypovídají o této katastrofě na celém území státu


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...