Obec Lelekovice
Lelekovice

Nĕkteré události z roku 1927

Přehled událostí z roku 1927 - připravila  paní Jarmila Chlupová.

Volby obecní a presidenta

27.května konala se volba presidenta republiky; zvolen jim opět k naší radosti T.G.Masaryk. Obecní zastupitelstvo poslalo mu prostřednictvím okresní pol. Správy blahopřejný telegram.
  
16.října konány obecní volby. Kandidovalo 8 volebních skupin – 1) Českoslov. strana nár. socialistická, 2) Strana nepolitická v Lelekovicích, 3) Čsl. s. sociálně demokr. V Lelekovicích, 4) KSČ v Lelekovicích /sekce III. Internac./ , 5) Občanská skupina v Lelekovicích, 6) ČSL, 7) Domovina domkařů a malorol., 8) Občansko pokroková strana.
Obdržely hlasů: 1 - 147, 2 – 53, 3 – 66, 4 – 57, 5 – 56, 6 – 177, 7 – 40, 8 – 32.
Starostou zvolen opětně p. Kůra Čeněk.

Jednání o elektrizaci obce

13.listopadu konána veřejná schůze všech občanů a niž se jednalo o elektrisaci obce. O podmínkách referoval inženýr západomoravských elektráren.

Schůze vyzněla pro elektrisaci.
Obecní zastupitelstvo se tímto důležitým problémem vážně zaměstnává a hledá způsob úhrady.

Stavy divoké zvěře

Obecní honitba pronajata p. Zeislovi z Brna na 6 let za roč. nájem 6000 Kč.
Stav zvěře proti dobám minulým hluboce poklesl. Přibližný roční odstřel činí 5 srnců, 50 zajíců, málo bažantů a něco koroptví. Za nějaké desetiletí budou děti znát zajíce jen z obrázku – půjde-li to tak dále. Jelen již dávno vymizel; jen nejstarší lidé ho v našich lesích pamatují.
Z dravé zvěře žije tu dosud liška a jezevec, potom kuna, tchoř a lasice. I zpěvného ptactva valem ubývá.
Přátelé přírody to těžce nesou.

Další události roku

 Zdejší škola byla zatím trojtřídní. Poněvadž bylo zapsáno do 1.třídy 92 žáků, zřízena je třída postupná. Celkem má škola 146 žáků. Z nich je náboženství římskokatolického 96, čsl. 45, českobr. 1 a bez vyznání 4.
  
 1Majetník spodního mlýna p. J.Slavíček zřídil u rybníka cementovou koupelnu (koupaliště) , která je hojně navštěvována.
   
 

Na podzim postaven pode mlýnem nový most, aby příval vody mĕl náležitý odpad.

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...