Obec Lelekovice
Lelekovice

O těžkém životě obyčejných lidí(zápis z roku 1931)

"Život obyčejných lidí byl vždy těžký, o čem svědčí zápis z roku 1931." 

Krupobití

Těžce a trpce vzpomínáme na středu 23.června. Po 6.hodině večerní přihnala se od západu veliká bouře s krupobitím, jakého nezažili v našem kraji ani nejstarší pamětníci. Byla to pohroma, která zasáhla Lelekovice, Českou, Ořešín, Jehnice a táhla se až k Ochozi. Kroupy, některé větší než holubí vejce, pokryly zemi v několika minutách na píď vysoko; vypadalo to jako o vánocích. Úroda byla zničena, obilí zpřeráženo a utlučeno, řepy a brambory rozbity. Pod stromy hromady listí a ovoce, na větvích rány jako od střel. S polí valily se proudy vody, v příkopech na některých místech na metr krup, které tam ležely několik dní. V České vytlučeno mnoho oken, na Ořešíně vybity i tabule vnitřní.
  Hned po bouři spěchali lidé ke svým polím v katastru České, vraceli se zdrceni. Všecka jejich námaha obrácena v niveč. Bylo přede žněmi, těšili se na úrodu a místo ní vozili trochu zmrvené slámy, protože zbytky obili musili hned kositi. Zničený kraj navštívili poslanci jednotlivých stran a okresní hejtman Dr.Krajtl, slíbili zakročiti o daňové úlevy. 
  Postavení lidu je kritické ; nemá obilí pro sebe , ani krmivo pro dobytek. Hospodáři prodávají v nouzi dobytek, jehož  cena velice klesla následkem velké nabídky, neboť letošní úroda byla všude slabá.Neuvěřitelné jsou zprávy z novin, že koně prodávají se i po 100 Kč, ač dětský houpací kůň stoji 150 Kč. Letošní rok zůstane černě zapsán v myslích našich občanů a vzpomínky na něj nevymizí. 

Nehody a neštěstí

31.srpna 1931 byla v České zabita autem před hostincem p. Baumana 65 letá žena rolníka p.Marie Brůžková z č.8. Po silnici pochodovalo  právě vojsko, proběhla mezerou, aby se dostala na druhou stranu. Přejelo ji nákladní auto a na místě usmrtilo.   

2.listopadu byl zabit elektrickým proudem 30 letý kovářský pomocník Ant Dohnal, který pracoval u kovářského mistra Rud. Kincla č.7. Jmenovaný si koupil strojek na stříhaní koní; při stříhaní koní u rolníka Fr.Krejčího č.68 vzal do ruky porušený kabel elektrické svítilny a byl proudem usmrcen. Pocházel z Hladova u Jihlavy

O OBCI


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...