Obec Lelekovice
Lelekovice

Pokles nezaměstnanosti (zápis z roku 1936)

Připravila -paní Jarmila Chlupová.

Teprve od r. 1936 počet nezaměstnaných klesl. Počet jejich se proti letům předešlým zmenšil o v zimě bylo jich 35, v létě 16. 
Krize ve výrobě poněkud polevila a tím se zaměstnanost zvýšila zvláště v kovoprůmyslu a průmyslu textilním. 

Zřízení měšťanky a sprchy ve škole

 Obec Vranov usiluje o zřízení obvodové měšťanské školy, snahu její podporuje tamní rodák, býval. zemský školní inspektor p. Václav Komárek. Lelekovská obec žádost odkládá a bude pracovati pro připojení do Řečkovic.
Zástupci obce byli pozváni na okresní úřad do Tišnova, kde se jednalo o zřízení obvodové měšťanské školy v Kuřimi, kde budova již několik let stojí. Naše obec ale trvá na připojení do Řečkovic.
 
Okresní úřad vyzval obecní zastupitelstvo a místní šk. radu, aby byly zřízeny sprchové lázně ve škole pro žactvo a pro případ války proti bojovým látkám i pro obyvatelstvo. Obec odpověděla, še lázně měly by býti zřízeny někde v lese, kam by obyvatelstvo v nebezpečí uprchlo.
Oslava 28.října

Oslava 28.října - o 2.hodině vyšel průvod žactva i občanstva z Poňavy za doprovodu hudby p.Marka k pomníku padlým.
Tam předvedlo žactvo ve škole nacvičený program po proslovu p. A. Jaruška. škoda, že slavnost kazilo nevlídné podzimní počasí.

Nožem na kněze

29. června spáchal útok nožem na kněze p. Karla Smutka, kaplana z Vranova, přistěhovalý malíř pokojů Jan Plšek u Toufarových č.77. Byl odsouzen na 16 měsíců těžkého žaláře.

Pohroma pro včelaře

Podle statistiky mělo v obci 31 včelařů celkem 227 včelstev. 
Letošní rok byl pohromou pro včelaře. Tak bídného roku jsem nezašil. Pro chladné a deštivé léto nám lesy, naše hlavní snůška, nemedovaly. V červenci a srpnu hynula včelstva hladem. 
Kdo nekrmil včas, včelstva pozbyl, nebo zazimoval slabochy, kteří zahynou do jara. Na zimní krmení včel dostáváme nezdaněn. cukr 4,-Kč za 1kg.  
Letos všichni na včely dopláceli.

Rádio,písek a knihovna

V obci je 70 radiokoncesionářů; měsíční příspěvek je 10,-Kč.
V ulici Příhon prodával se písek - nekopaný, domácím za 1,50Kč, cizím za 3Kč, kopaný domácím za 4,50Kč, cizím za 6Kč za 1 m3.
Obecní knihovna měla koncem tohoto roku 516 svazků.
Sokolská knihovna, obci propůjčená, měla 214 svazků. Knihovníkem byl A.Juran. 
Čtenářů bylo 104, návštěv 717. 
 
V zápise z tohoto roku je již cítit nebezpečí blížící se války.
Jsou zde poznámky o tématických přednáškách, sbírkách, půjčce na obranu státu, velkém protileteckém cvičení a další náznaky ukazující, kterým směrem se v budoucnu svět bude ubírat.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...