Obec Lelekovice
Lelekovice

Poválečné účtování (zápisy z roku 1945)

Druhá světová válka - rok 1945 konec války 

Revoluční národní výbor byl založen již za Protektorátu v lese na Pasekách v r. 1944 a měl 10 členů:

Antonín Juran, Oldřich Marek, Oldřich Kůra, Valentin Komárek , František Filka, Josef Kalášek z České, Dr. Bohuslav Ondráček z České, Vilém Milion st. č.179 František Pánek, Viktor Strnad. Předsedou tohoto výboru byl Antonín Juran.
 
V koncentračních táborech byli za okupace vězněni:
Josef Brychta, odborný učitel v r. 1939 na Špilberku jako sokolský činovník. Vladimír Nesrsta, cukrář, v r. 1942 v Brně Pod Kaštany pro ilegální činnost. Vojtěch Obruča, člen četnictva, vězněn od r. 1944 až do konce války, kdy byl v Lengenfeldu osvobozen Američany. Byl vězněn jako vedoucí odbojové skupiny na Starém Brně. Emanuel Novotný, od r. 1943 v Kounicových kolejích, ve Vratislavě, v Briegu a v Ambergu - zažil pochod smrti a byl osvobozen Američany. Vězněn pro ilegální činnost v organizaci Obrana národa. Karel Pánek, od r. 1940 vězněn v Buchenwaldě až do konce války. Vězněn pro ilegální činnost komunistickou.
 
Majetek, který zůstal po odsunu Němců v obci, byl zajištěn národními správci. Domy po nich byly dány do nájmu, nábytek byl přidělen vybombardovaným lidem za zdejší, nebo okolních obcí. Velmi cenné obrazy byly shromážděny a předány příslušným orgánům do Brna.
Válka přináší nesmírné utrpení milionům lidí. Přesto se vždy najde skupina těch, kteří z utrpení druhých dokáží těžit. Nedostatek potravin přinesl obrovské bohatství. Jen pár příkladů: 
úřední cena 1 kg cukru 6,- Kč cena na černém trhu až 300,- Kč
1 kg másla 25,- Kč 300,- Kč
1 kg sádla 15,- Kč 1000,- Kč
1 kg vepř. masa 12,- Kč 200,- Kč
1 kg mouky 3,- Kč 30,- Kč
1 cigareta 60 hal. 15,- Kč
pánský oblek 500 - 600,- Kč 10 000,- Kč
 
Obrovské škody přináší válka také v oblasti morálky. Kolik nejmenovaných statečných pošťáků zachránilo život spoluobčanů, když zadrželi udavačské dopisy, adresované gestapu, psané českou rukou. Také v naší obci byla ustavena trestní komise, zabývající se občany podezřelými ze spolupráce s Němci. Komise vyšetřovala celkem 13 občanů. Sedm z nich bylo odvezeno do Brna do sběrného tábora, odkud byli propuštěni po několika měsících, tři dostali vyšší trest.
Je těžké o těchto věcech uvádět podrobnosti, když ještě žijí jejich potomci. Každá doba má své hrdiny, ale i své slabochy, či zrádce. A málokdo si uvědomuje, že ho doba dostihne.

O OBCI

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7
1
8 9 10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
3
30
5
31
1
1
4
2
1

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...