Obec Lelekovice
Lelekovice

Práce pro všechny (zápis z roku 1937)

Teprve od léta r. 1937 nebylo v obci více nezaměstnaných.  

Konečně práce pro všechny

V České začala pracovati nově zřízená továrna "Kovolit", ve které se uchytilo asi 10 lidí z Lelekovic.
Další nezaměstnaní pracovali na opravě cesty do Zahumení a vybudování betonové lávky přes potok u "Hlubně". 
Také státní silnice z Řečkovic do České se přestavuje. I tím napomáhá stát odstraňovati nezaměstnanost. 
Z naší obce pracuje na ní asi 20 lidí.

Civilní obrana

V rámci civilní protiletecké obrany byl uspořádán v hostinci p.Baumana samaritský kurs pro dívky a ženy pro obce Českou, Ivanovice a Lelekovice. 
Přednášky MUDr. Vlčka z Brna střídaly se s praktickým výcvikem v obvazování. Byly třikrát týdně od 7 do 9 hod. večer od 11.března do 20.dubna. Účastnilo se celkem asi 60 žen a 10 mužů. K samartské zkoušce přihlásilo se z Lelekovic 20 žen a 2 muži.

Vodní turbína a promítačka 

Vodní turbinu postavil si zdejší mlynář p. Fr. Alexa.
 
Rodičovské sdružení zakoupilo pro školu promítací přístroj na úzký film 16mm a promítací perličkovou stěnu s příslušenstvím za 2500Kč.
Obecní pozemek a nálet běláska

Obecní pozemek u Trní užíval zdarma zemřelý Frant. Novotný jako podporu ve stáří.
V mladších letech se modlil a předříkával na pohřbech a poutích, později byl dohližitelem v obecním lomu. 
Pozemek byl ponechán jeho synu do r.1938.
 
Nálet běláska ovocného byl pozorován v srpnu ve velkém množství. U nás nezpůsobil zvláštních škod, v některých krajích způsobil veliké škody na zelenině, proto na podzim velice zdražilo zelí.  

Promoce a knihovna

Obecní knihovna má 557 knih, z nich je 464 zábavných, 74 naučných a 19 časopisů. V uplynulém roce bylo 119 čtenářů. 
Vypůjčeno bylo 2020 knih zábavných a 30 naučných.
 
Promoce: zdejší rodák p. Rud. Albrecht nar. 18.10.1911, byl promován 15.března na Masarykově univerzitě v Brně na doktora veškerého lékařství.

Vánoční strom republiky

Vánoční strom republiky r.1937 pro Brno vypravovala letos obec Česká. 
Byl skácen v lese u Slavíčka, při kácení byly přítomny děti zdejší školy. 
Zpěv a recitace byly zachyceny pro rozhlas na gramofonovou desku. Jako první dar složili žáci obnos 100Kč. 
Ke slavnostnímu loučení v České byla přizvána i naše obec. 
Občané dostavili se v hojném počtu, obec darovala z pokladny 100Kč. 
Žáci strom ozdobili, po proslovech byl odvezen třemi páry koní do Brna. Vozkové byli oděni v historické kroje.  


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...