Obec Lelekovice
Lelekovice

Události roku (zápis z roku 1935)

Připravila -paní Jarmila Chlupová.

Postupující krize nepřinesla ani v r.1935 nic dobrého. Zvýšily se počty nezaměstnaných, uš jich bylo 120. Někteří šili z podpory i čtyři roky. Dostávali lístky na potraviny, mouku, umělý tuk. Za to opravovali obecní cesty a i jinak pomáhali s prací na obecním majetku. 50 školních dětí dostávalo v zimních měsících mléko, vyhlásila se sbírka na vaření polévek chudým žákům měšťanských škol v Řečkovicích a Kuřimi. 

Málo jablek hodně švestek 

Po mimořádně teplé zimě se v květnu dostavily silné mrazy, které zničily slibovanou úrodu ovoce. Stromy byly právě v nejkrásnějším květu; byl potom smutý pohled na spálené, zašloutlé, opadávající květy. Proto nebylo u nás letos hrušek ani jablek, velmi málo třešní, ořechy šádné. Jen švestek, které kvetly později, bylo víc neš dosti.

Blesk do kostelní věže 

26.května rozpoutala se nad obcí veliká bouře, za niž uhodilo i do kostelní věže. Blesk roztříštil kov, sjel po zdi, o poschodí níž vyjel ven. Oprava stála 700 Kč.

Výchova k brannosti

Národní rada žádá, aby mládež ve věku 11-18 let byla vychovávána k brannosti, aby byla nadšena a také způsobilá hájit v případě potřeby svobody vlasti. V červnu konala se v radnici schůze, na niž pozváni byli rodiče i mládež. 
Bude se cvičiti v neděli dopoledne po 10 hod. Cvičení povedou záložní důstojníci a bývalí poddůstojníci.

Hra v karty 

Dávka ze hry v karty se zrušila, poněvadž málo vynášela a byly různé nepříjemnosti při vybírání. Hráči musili kupovati lístky po 1Kč. Mnozí přestali proto hráti v hostinci a uchylovali se do soukromých domů. Hostinští si stěžovali, še tím trpí jejich živnost.

Nový president

14.prosince o 16 hodině vyslechli jsme z radia smutnou zprávu ministerského předsedy Dr.Hodži, še milovaný náš prezident Tatíček Masaryk vzdal se úřadu pro vysoké stáří, které mu zabraňuje zastávati dále jeho těšký úřad.

Bylo velmi mnoho lidí po celé vlasti, kteří při vyslechnutí této zprávy plakali hlasitě jako děti. A nebylo divu! Všdyť nás opouštěl náš otec, hospodář, vůdce, bojovník, hrdina, Osvoboditel.
Přejeme mu, aby se ze svého zasloužilého odpočinku díval na nás ve zdraví ještě hezkou řádku let.
Mohlo-li něco zmírniti naši velkou bolest, bylo to jen to, že 18.prosince byl zvolen druhým prezidentem Masarykův pomocník v boji osvobozovacím Dr.Beneš. 
I jemu zachováme oddanost a lásku, kterou jsme měli k Masarykovi. 

O OBCI


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...