Obec Lelekovice
Lelekovice

Události v obci z roku 1930

ROKU 1930 VYBÍRÁM TENTOKRÁT PÁR KRÁTKÝCH POZNÁMEK S POCITEM, ŽE VŠECHNO SE STÁLE VRACÍ.

Clen obecního zastupitelstva, p.Frant.Alexa, mlynář, byl povolán za člena okresního zastupitelstva, proto resignuje na členství v obci. Na jeho místo byl povolán p.Adolf Krejčí, rolník č.14.
30.března projednán obecní rozpočet. Jeví se takto: řádná potřeba 69.463,-Kč, řádná úhrada 49.760,-Kč. Schodek 19.703,-Kč uhradí se přirážkami 20% k dani činžovní, 20% k dani ostatní.
5.dubna. Obec dala zhotoviti regulační stavební plán pro část Za humny. Inženýr V.Filkuka předkládá účet na 4.500,-Kč.

Žádost obce o přeložení četnické stanice z Jehnic do Lelekovic. Důvody: obec vzrůstá přívalem cizích, bezpečnostní poměry jsou stále neutěšenější, obecní strážník na všechno nestačí. Rozšířiti bezpečnostní stráž není obci možno z důvodů finančních. Lelekovice jsou v obvodě obcí největší a nejpočetnější. Zemské četnické velitelství žádost zamítlo.
  
 Žádost ” Těl.jednoty Sokol ” vyřízena příznivě; m² prodán za padesát halířů. Část ve výměře 10 arů nad školní zahradou darována církvi československé na postavení vlastního stánku (plán se nikdy neuskutečnil a církev v 60.letech darovala pozemek TJ Sokol – pozn. Chlupová). Škola bude míti bezplatný a trvalý přístup na cvičiště.

18.října. Min. sociální péče byla zavedena akce stravovací pro nezaměstnané, kteří nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Navrženo 5 občanů a občanek.

Říjnové schůzi, která konala se ve školní budově, byli přítomni také zástupci obce České. Jednáno o přístavbě školy. Okresní úřad a okresní školní úřad vybízí obce, aby přikročily co nejdříve k rozšíření školy, poněvadž počet učeben nevyhovuje. Škola má 5 tříd, které jsou vyučovány ve třech místnostech polodenně; tím trpí pravidelný chod vyučování. Obĕ představenstva obcí se usnášejí, aby se přestavba oddálila na dva roky pro neutěšené poměry finanční. Zastupitelstva nestavějí se proti zřízení učeben a pokročí k němu, jakmile se hospodářské poměry urovnají.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...