Obec Lelekovice
Lelekovice

Uvítání pana presidenta(1928 - T.G.Masaryk projíždí obcí Česká ..)

17.června 1928 - president T.G.Masaryk  projíždí obcí Česká ...
1VÝZNAMNOU UDÁLOSTÍ ROKU 1928 BYL JISTĚ PRŮJEZD PANA PRESIDENTA MASARYKA OBCÍ ČESKÁ. PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI SE PRESIDENT PODEPSAL DO PAMĚTNÍ KNIHY (KRONIKY) NAŠÍ OBCE, O ČEMŽ SVĚDČÍ NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPIS. BOHUŽEL JIŽ NIKDY ASI NEZJISTÍME, KAM SE STRÁNKA A PODPISEM ZTRATILA, KDO JI ZCIZIL, NEBO USCHOVAL. V ROCE 1940, V DOBĚ II SVĚTOVÉ VÁLKY, MUSELY BÝT KRONIKY Z PŘÍKAZU OKRESNÍHO ÚŘADU V BRNĚ ODEVZDÁNY A NĚKDO RADĚJI STRÁNKU S PODPISEM UCTÍVANÉHO PREZIDENTA VYTRHL A USCHOVAL, ABY SE NEDOSTALA DO NEPOVOLANÝCH RUKOU. JE TO JEN MOJE DOMĚNKA, PRAVDA MŮŽE BÝT ÚPLNĚ JINÁ. PODPIS MASARYKA MOHL V POZDĚJŠÍCH LETECH NĚKOMU V KRONICE VADIT.
  
 VÍTÁNÍ P.PRESIDENTA V ČESKÉ:
 V NEDĚLI 17.ČERVNA PROŽÍVALI JSME RADOSTNÉ I POHNUTÉ OKAMŽIKY. OBCE ČESKOU PROJÍŽDĚL V AUTĔ PREZ. MASARYK NA CESTĚ Z BRNA DO TIŠNOVA A NOVÉHO MĚSTA. TAKÉ OBČANÉ LELEKOVŠTÍ PŘIPOJILI SE KE STATISÍCŮM TĚCH, KTEŘÍ HO NA ZÁJEZDU NA MORAVU VÍTALI.
  
JIŽ O 7.HOD. RÁNO SHROMAŽDOVALI SE OBČANÉ U RADNICE A MLÁDEŽ U ŠKOLY; KAŽDÝ TOUŽIL POHLEDĚTI VE TVÁŘ NAŠEMU STAŘIČKÉMU, MILOVANÉMU VŮDCI. PO 7. HNUL SE VELIKÝ PRŮVOD DO ČESKÉ. V ČELE ŠLA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ S UČITELI, ZA NÍ KROJOVANÍ HASIČI, KROJOVANÍ SOKOLI A KROJOVANÍ ORLI, POTOM OSTATNÍ OBČANSTVO.
  
 V ČESKÉ POSTAVENA SLAVOBRÁNA NAPROTI DOMU STAROSTY OBCE P.KOSINY; DOMY A STROMY PODÉL SILNICE BYLY OZDOBENY PRAPORY. VÍTAJÍCÍ STÁLI V DLOUHÉM ŠPALÍRU PO OBOU STRANÁCH SILNICE; BYLO VIDĔTI I HODNĚ OBČANŮ Z OBCÍ VRANOVA, ŠEBROVA, AJ. VÍTÁNÍ ÚČASTNILA SE I ROTA VOJSKA POZOROVACÍHO BALONU TĚŽKÉHO DĚLOSTŘELECTVA, KTERÁ BYLA V LELEKOVICÍCH NA CVIČENÍ.
  
 K 9.HOD. PŘIJEL KONEČNĚ NÁŠ SLAVNÝ PRESIDENT; MNOHÉMU ZATAJIL SE V TÉ CHVÍLI DECH A SLZY DRALY SE DO OČÍ. ZA JÁSOTU VŠECH A ZVLÁŠTĚ DĚTÍ, HÁZEJÍCÍCH NA CESTU KYTICE, ZASTAVILO AUTO U SLAVOBRÁNY. P.PRESIDENTA VÍTALI ZA OBCE P.KOSINA A KŮRA, ŽÁKYNĚ FR.HALOUZKOVÁ Z Č.22, KTERÁ MU PODALA KYTICI, DÁLE NÁČELNÍK ORLŮ A SOKOLŮ.
  
 PAN PRESIDENT PODEPSAL SE DO PAMĚTNÍCH KNIH A POKYNUL VŠEM RUKOU NA ROZLOUČENOU; ODJEL ZA VOLÁNÍ A ZVUKŮ HUDBY DO KUŘIMI. ŠKODA, ŽE NEMOHL MEZI NÁMI DÉLE POBÝTI.
  


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...