Obec Lelekovice
Lelekovice

Výňatky ze zápisu z roku 1926

Stručný přehled událostí z roku 1926 - připravila  paní Jarmila Chlupová.

Oprava školní budovy

118.července se obecní zastupitelstvo usneslo o opravě školy.
Budova stojí 39 let (od roku 1887) a potřebuje řádné opravy. Vnějšek je sešlý, podlahy prošlapány až na spodní násyp, některé rámy okenní prohnilé, nátěry odřeny, dvorní zeď na mnohých místech vydrobena atd. Náklad na opravu rozpočtem 53.000 Kč, práce zadána p. Staviteli Fr.Cupákovi z Řečkovic, který ji o prázdninách provedl, takže 1. září mohlo se začíti pravidelně vyučovati. Čin tento slouží ke cti obecního zastupitelstva, které jím projevilo zájem o školu a její potřeby. Peníz vynaložený ve prospěch školy a mládeže není ztracen; přinese dobrý úrok v příštím, uvědomělém občanstvu.

 Stejný zájem projevilo i zastupitelstvo obce Česká, jako přiškolená. Pěkná naše škola je nyní pýchou občanstva a ozdobou obce. Věřím, že i budoucí občané budou míti tolik porozumění pro školu.
Vzdyť již Havlíček řekl: Občané poznají se dle toho, jak přejí škole.

Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého

Ve vesnici stála kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého. R.1912 byla kaplička zbořena a postaveno hasičské skladistě. Socha umístěna do výklenku mezi výjezdy ze skladiste. Usnesením obecního zastupitelstva z 8.srpna 1925 byla socha odstraněna. Lidová strana podala proti tomu stížnost úřadům. Nyní byl výklenek vybourán a vsazeno do něj okno.

Elektrická dráha z Řečkovic

Od 1.ledna 1926 začala jezdit elektrická dráha z Král. Pole do Řečkovic. Tím I naše obec získala pohodlnější spojení s Brnem. Od 1.srpna zvýšeno jízdné do Brna z 2,80 Kč na 3,40 Kč. Před válkou platívali jsme 50 hal. (vlak). V srpnu začal jezdit autobus Česká – Vranov (4 Kč.).

Rádio a krátké vlasy

1Na jaře tohoto roku začaly se rozšiřovat radiové přístroje – ponejvíce krystalové.Nyní koncem roku je jich asi 30. Měsíční poplatek 10 Kč.

Děvčata, mladé dívky a ženy začínají nositi ostříhané vlasy. Říkají tomu mikádo – což ovšem lidé názorů konservativnějších považují za “ohavnost a spuštění “.  

Nová výstavba

6Letošního roku bylo v obci vystavĕno nových 13 domů, několik je jich nedostavĕno. Obec vzrůstá všemi směry, za posledních 25 let přibylo 90 domů. Části obce Za Humny, Za Poňavou a jiné jsou nové a vyrostly před našima očima. Obec mění stále i svůj celkový vzhled. Staré domy s doškovými střechami se postupně boří a nahrazují novými. Takových staroušků – domů je tu již málo a v nedaleké budoucnosti nadejde i jejich konec. Bylo by dobré zachovati jejich fotografii na památky potomkům.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...