Obec Lelekovice
Lelekovice

DOKONČENÍ PROTIEROZNÍ ÚPRAVY CESTY NAD UL. PŘÍHON

Šlo o opravu "polní cesty" nad ul. Příhon, která byla v letních a podzimních měsících  2014 zničena erozí deště. Splaveniny z této cesty zanesly uliční vpusti v ul. Příhon a dešťovou kanalizaci v ul. Poňava v úseku od Příhonu po hostinec na Poňavě, které obec musela nechat nákladně vyčistit. Protierozní úprava cesty spočívala v provedení drenážních štěrkových rýh s odvodem vody do vsaku mimo cestu, zaštěrkování cesty drceným kamenivem a vytvoření pěti příčných prahů s odvodem povrchové vody mimo komunikaci. Primárně má tedy úprava cesty protierozní funkci a sekundárně částečně zlepší příjezdové podmínky k trvale obydleným rekreačním objektům nad Příhonem.

SAMOSPRÁVA


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...