Obec Lelekovice
Lelekovice

FOTBALOVÉ ŠATNY

 

foto

Investor Obec Lelekovice a AC Lelekovice, z.s.

Projektant: TOP PROJEKT, s.r.o.

Zhotovitel: PSK GROUP, s.r.o.

Cena stavby: 16,841 mil. Kč včetně DPH

Financováno z dotačního titulu MŠMT dle Výzvy V3 SPORT 2019-2020 v objemu 11,347 mil. Kč a rozpočtu obce v objemu 5,494 mil. Kč.

Další krásná stavba, na kterou může být obec hrdá, stojí ve sportovním areálu Na Poňavě. Jde o rekonstruované šatny a zázemí pro fotbalový klub AC Lelekovice, které samozřejmě také poslouží i dalším sportovcům a veřejnosti. Původní šatny byly v naprosto havarijním stavu a především nadšeně sportující děti a mládež si nové moderní zázemí zcela jistě zaslouží.

Situace původních šaten - podzim 2018:

fotka fotka    fotka    fotka

Celý projekt byl zahájen koncem roku 2015 bezplatným zpracováním základní koncepce a projekční studie. Ta byla v květnu 2016 zastupitelstvem obce akceptována a v srpnu se vítězem výběrového řízení na zpracování projektu stal autor studie - architektonický ateliér TOP PROJEKT, s.r.o. Územní řízení bylo zahájeno v březnu 2017, stavební povolení vydáno v říjnu 2018. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v únoru 2019, stavba byla realizována v období 04-11/2019.

Budova šaten je dispozičně orientována mezi tři sportovní plochy – fotbalové, hokejové a budoucí multifunkčního hřiště – tenisový kurt. Terasa šaten tak poskytuje krásný a přehledný pohled na všechna sportoviště. Stavba je provedena z tradičních stavebních materiálů. Technické vybavení interiérů je zvoleno ve standardu. Budova se vytápí plynovým kondenzačním kotlem. K budově jsou zřízeny nové přípojky vody, plynu a splaškové kanalizace. Nutnou investicí bylo i provedení komplexní dešťové kanalizace včetně podzemní retenční nádrže, vsakovacího příkopu a přeložek stávajících sítí.

V budově se v prvním nadzemním patře nachází šatna rozhodčích, šatny pro 4 týmy, šatna pro zimní provoz, která později poslouží i pro budoucí tenisový kurt. Vše samozřejmě včetně sprch a sociálních zařízení. Klubovna s kuchyňkou, garáž a skladové místnosti pak uzavírají budovu do půdorysného tvaru L. Ve druhém patře najdeme technickou místnost (kotelnu), WC a kuchyňku pro zázemí terasy, vyhlídkovou terasu, která je částečně krytá dřevěnou pultovou střechou.

Příjemnou a milou zajímavostí stavby je například rozlišení šaten pomocí barevnosti PVC podlah či zátěžová podlahová krytina pro brusle v zimní šatně. Ta bude včetně příslušejících sociálních zařízení sloužit široké veřejnosti a škole nejen v zimních měsících.

Den otevřených dveří přilákal nečekaně mnoho zvědavců a podle všech ohlasů jde opravdu o podařené dílo, které bude obci i klubu dlouho chválit mnoho nejen sportovních nadšenců.

Poděkování patří všem těm, kteří do realizace projektu vložili své myšlenky, úsilí, práci i srdce. Děkujeme projektantům, zhotovitelům, Obci Lelekovice a panu starostovi.

Ať tato krásná stavba slouží všem sportovcům a návštěvníkům k jejich radosti a šťastným prožitkům.

Ivo Barták, AC Lelekovice

fotofotofotofoto

 

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...