Obec Lelekovice
Lelekovice

MOST NA HRÁZI REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA LÁVKY PRO PĚŠÍ

Zahájení stavby:

Ukončení stavby: červen 2018

Dodavatel: Stavby a statika, s.r.o.

Cena: vysoutěžená 2 753.331,-Kč bez DPH

Konečná cena díla: 

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu mostu bylo přikročeno k jeho rekonstrukci.
V první fázi stavby byla zbudována lávka pro pěší, tak aby chodci nebyli omezováni a ohrožováni při rekonstrukci, a kterázvyšuje bezpečnost pohybu chodců i v budoucnu. V druhé fázi došlo k opravě mostu.

Vzhledem k tomu, že do lokality není jiný regulérní příjezd, byla stavba prováděna za provozu.
V prosinci 2017 byla uvedena do zkušebního provozu nová lávka. Oprava mostu se zkomůikovala, protože po odkrytí boční římsy se jevil stav nosné desky mostu v horším stavu, než projektant předpokládal. V zimní přestávce projektant navrhl optimální řešení pro pokračování opravy s ohledem na nutnost minimálního omezení provozu po mostě. 

V červnu 2018 byla, po dvou kratších úplných uzavírkách  mostu pro veškerou dopravu, stavba dokončena. 

PŘEHLEDNÝ VÝKRES - SITUACE


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...