Obec Lelekovice
Lelekovice

NADSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

IROP CEDULE O DOTACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení stavby: září 2017

Ukončení stavby: červen 2018

Dodavatel: FRAMA, s.r.o., Žižkova  995/17a, 602 00 Brno, IČ 449 61 219

Cena: vysoutěžená 6 915.348,44 Kč bez DPH. 

Dotace - předpokládaná výše: 6 700.000,- Kč

V červnu 2015 obec oslovila 4 architekty k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro provedení stavby. Jeden na výzvu nereagoval, dva se z kapacitních důvodů omluvili. Obdrželi jsme jednu nabídku od společnosti Top Projekt, s.r.o., cena bez DPH 410.000,-Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace.
V roce 2017 obdržela obec příslib dotace z programu IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání na akci „Nástavba Mateřské školy v Lelekovicích“ o jednu třídu. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Do prvního výběrového řízení o dodavatele stavby se nikdo nepřihlásil. V srpnu proběhlo druhé výběrové řízení přihlásily se dvě firmy. Firma BAUMAT byla pro překročení ceny v zadávacích podmínkách vyloučena.

Stavbu realizovala firma FRAMA.

V rámci povinné publicity byl uveřejněn plakát A3.

fotka  fotka  fotkafotka

 

SAMOSPRÁVA


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...