Obec Lelekovice
Lelekovice

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Zahájení výstavby: září, říjen 2015

Ukončení výstavby: 15.10.2015

Dodavatel: Eurovia CZ, a.s.

Cena : 1 211.239,- Kč S DPH

Obec připravila opravu částí místních komunikací - část Zahumení od křižovatky s Koretinou včetně nových obrubníků a chodníků a to až po Husův sbor. Ten se bude v následujícím roce přestavovat a předpokádá se napojování na sítě. Bude zde opravena i vpusť dešťové kanalizace. Část ulice Paseky. Po jednání s majitelem cesty (Lesy ČR) bude provedena oprava části účelové komunikace na Tišnovce.

S opravou komunikace Paseky souvisí i záměr realizace ochranné opěrné zďi pod hřbitovem podél silnice Paseky. Zastupitelstvo schválilo vítěze výběrového řízení na dodavatele této stavby - firmu pana Davida Šmardy.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...