Obec Lelekovice
Lelekovice

PŘESTUPNÍ UZEL

Zahájení stavby: 5.1.2015.

Ukončení stavby: září 2015. 

Dodavatel: HABAU CZ s.r.o.

Cena: 14 913.853,- Kč.

KOORDINAČNÍ VÝKRES

Stavba bude obsahovat nové příjezdové a přístupové komunikace z obou stran ke kolejištím, nové okolní prostory mimo samotného nástupiště, včetně přístřešků a informačních tabulí, parkoviště na obou stranách, osvětlení, svahování a velké množství přeložek inženýrských sítí. Samozřejmostí jsou vegetační úpravy, zatravnění, osazení vegetace. Na hlavní silnici budou zhotoveny nové autobusové zastávky v zálivech, nové povrchy komunikace, opěrná stěna násypu nad ul. K Radosti.

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Na financování se dále podílí obec Lelekovice a obec Česká.

Podrobnější vyjádření pana starosty Jaroslava Diviše k průběhu přípravy stavby:
Realizace přestupních terminálů je záležitostí kraje, který na „náš“ přestupní uzel zadal vypracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že na tyto projekty je možné získat dotace z evropských fondů (bez dotací by nikdy přestupní terminál nebyl realizován), které mají podmínku tzv. pětileté udržitelnosti projektu a kraj tuto podmínku nemůže splnit, předal investorství a tím i hotový projekt naší obci. Domnívám se, že volba typu přístřešků pro cestující nebyla vedena finanční otázkou. Jedná se o standardní zastávkové přístřešky, které nebyly vymýšleny pro naši stavbu, ale používají se i na jiných zastávkách. Jejich konstrukce je patrně navržena z důvodu větší odolnosti vůči vandalům, velikost stanovil projektant po konzultaci s Kordisem JmK a Českými drahami s ohledem na četnost vlakových spojů a využívání zastávky cestujícími. Nemůže být navržena pro počet cestujících ve „špičce“, vychází z průměru. Je tomu tak i u zastávkových přístřešků u dopravy autobusové i městské hromadné dopravy, např. v Brně. Celá stavba přestupního terminálu se nachází na pozemcích Českých drah a státu. Umístění přístřešků je určeno stavebním povolení, schválením Drážního úřadu a podmínkami Správy dopravní železniční cesty. Musejí být v prostoru stavby, dalším limitem umístění je množství drážních silových a zabezpečovacích kabelů, které vedou podél kolejiště. Po zadláždění budou mít návaznost na přístupové chodníky a vlaková nástupiště. O jejich vzhledu by bylo možné vést diskuzi, bude se ale vždy jednat o subjektivní názory, ani architektům se nelíbí to stejné. Předpokládám, že „tento problém“ nebude rozhodující v naplnění smyslu celé stavby, která konečně řeší situaci, aby naši občané přestupovali jako lidé v civilizovaném světě.

29.9.2015

Proběhlo kolaudační řízení.

uzel  uzel  uzel

 

uzel  uzel  

 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...