Obec Lelekovice
Lelekovice

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

fotoProjektant: Architektonická kancelář Burian Křivinka

Zhotovitel: KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 255 24 241

Cena stavby: 22.999.157,08 Kč včetně DPH, z dotace hrazeno 13,5 mil. Kč.

SPOLUFINANCOVÁNO EU

Na podzim 2017 byly vyzvány projekční či architektonické kanceláře ke zpracování projektové studie investičního záměru „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Lelekovice“, která měla obsahovat komplexní řešení kapacitních potřeb školy včetně případných stavebních úprav stávajících objektů a návrh rekonstrukce vnitřních prostor. Z obdržených návrhů bylo vybráno řešení vypracované Ing. arch. Gustavem Křivinkou. 

foto  

foto

ŘEZ

Březen 2019
Informace o obdržení dotace na výstavbu ve výši 13,5 mil. korun.
Zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Červen 2019
Zastupitelstvo obce schválilo vybraného dodavatele na stavbu „Základní škola Lelekovice – přístavba základní školy“ firmu KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 255 24 241 za cenu bez DPH 18. 577.733,00 Kč, s DPH 22.479.057,00 Kč.

Podzim 2019
Začátek realizace.

foto

Jaro 2021
Dokončení stavby a zahájení zkušebního provozu.

FOTOFOTOfffoto

FOTOf

 

 

SAMOSPRÁVA

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7
1
8 9 10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
3
30
5
31
1
1
4
2
1

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...