Obec Lelekovice
Lelekovice

REKONSTRUKCE JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

foto

REKONSTRUKCE JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V lednu 2022 bylo zažádáno o dotaci na úpravu jídelny základní školy a v únoru 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.

V dubnu 2022 byl vybrán zhotovitel stavby – „Stavební úpravy školní jídelny ZŠ Lelekovice“ firma Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 485 29 303 za nabídnutou cenu ve výši 4.074.593,00 Kč bez DPH, tj. 4 930 257,53 Kč s DPH.

V červnu 2022, ještě před koncem školního roku byla rekonstrukce jídelny zahájena.
Po započtení víceprací se celková cena vyšplhala na cca 5,6 mil Kč včetně DPH.

Jídelna byla předána k užívání v první polovině září 2022.

KOORDINAČNÍ SITUACE
PŮDORYS JÍDELNY
PŮDORYS – POPIS ÚSEKŮ 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...