Obec Lelekovice
Lelekovice

PRAVIDLA GRFIKY PŘI PSANÍ NA WEB

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PÍSMA A GRAFIKY NA WEB OBCE

 

ZÁPIS RŮZNÝCH INFORMACÍ

DATUMY, POMLČKY, SPOJOVNÍKY

DATUMY – všude – v nadpisech, v textu, v pozvánkách, zprávách, úřední desky  

1. 10. 2021                 d. mezera mm. mezera rrrr

 

Datum v češtině zpravidla píšeme vzestupně a jednotlivé údaje oddělujeme tečkou s mezerou (například: „1. 4. 2017“), měsíc lze psát i slovně („1. dubna 2017“). Přípustný je také dvoumístný způsob psaní data, pak ale za tečkou nepíšeme mezeru („01.04.2017“). Jakýkoliv hybrid mezi těmito variantami pak není přípustný (takže nelze psát ani „01.dubna 2017“ ani „1.4.2017“).

 

POMLČKY A SPOJOVNÍKY

Ve většině případů píšeme pomlčku ­ ­

16:00–18:00

 

Velmi často se pomlčka „–“ zaměňuje za spojovník „-“, a protože na klávesnici se nachází pouze spojovník, je velká pravděpodobnost, že jste to do dnešního dne používali špatně :-) Pomlčku „–“ napíšeme pomocí klávesové zkratky Alt+0150, dlouhou pomlčku „—“ pomocí zkratky Alt+0151 

Pomlčka

Pomlčku v některých případech píšeme těsně bez mezer, jindy ji oddělujeme mezerami – záleží na konkrétním použití. Pomlčku velmi často používáme ve smyslu rozsahu nebo spojení: „a“, „až“, „od-do“, „odkud–kam“ a „versus“. Například: „dvojice cestovatelů Zikmund–Hanzelka“ (a), „strana 6–15“ (až), „otevřeno 8–20“ (od–do), „autobusová linka Praha–Plzeň“ (odkud–kam) nebo „zápas Kometa–Sparta“ (versus).

Aby to nebylo jednoduché, má i toto pravidlo svou výjimku. Pokud je alespoň jeden z výrazů víceslovný, píšeme pomlčku s mezerami před ní i za ní. Například: „autobusová linka Praha – Karlovy Vary“ nebo „dvojice cestovatelů M. Zikmund – J. Hanzelka“.

Dále se pomlčka používá jako oddělovač větných celků místo čárky pro zdůraznění. Poté ji píšeme oddělenou mezerou z obou stran. Například: „Místo drahých licencí pro jednotlivé verze – které časem zastarají – platíte pravidelnou nízkou částku jednou ročně.“

Mezi krátkou a dlouhou pomlčkou není významový rozdíl. Je možné psát pouze krátkou pomlčku. Nebo je možné pro označení rozsahu použít krátkou pomlčku, dlouhou pak v ostatních případech. V celém dokumentu však musí být použití krátké a dlouhé pomlčky jednotné.

Spojovník

Podobně jako pomlčka spojuje určité výrazy, ale pouze v případě, kdy tyto výrazy tvoří těsný významový celek. Zároveň spojovník nikdy neoddělujeme mezerou.

Proto jej používáme u složených přídavných jmen (například: „technicko-ekonomický náměstek“), podstatných jmen a cizích slov („propan-butan“, „ping-pong“) a příjmení („Marie Curie-Skłodowska“ – u nových příjmení však spojovník není součástí konkrétního příjmení, proto jej nepíšeme).

Dále se spojovník používá v označení místních jmen a místních částí, například: „Frýdek-Místek“ nebo „Brno-střed“. V případě, že je označení místních jmen víceslovné, použije se raději pomlčka oddělená mezerami, například: „Brno – Královo Pole“. Avšak pokud kombinujeme víceslovné označení místního jména a zároveň spojení odkud–kam (nebo jiné obdobné spojení, ve kterém je potřeba použít pomlčku), je pro přehlednost vhodné použít spojovník i u označení víceslovného místního jména, například: „výlet Brno-Královo Pole – Frýdek-Místek“.

Spojovník také používáme pro oddělení spojky „-li“ (například „mohl-li“), při psaní částí slov („přípona -ismus“, „dvou- a třílůžkový pokoj“) a při dělení slov.


ÚPRAVY WEBU

 

 

STRUKTURA

Nová položka v menu                                    VELKÝM TISKACÍM

Nová podpoložka v rámci položky                 První velké

Každá další podpoložka podpoložky              První velké

 

Při tomto zápisu je to dlouhé menu ve struktuře trošku přehlednější a především se pak stejným způsobem zobrazuje v drobečkové navigaci:

 

leták


VŠUDE

Nadpisy pouze velikost                      formát pásma „Nadpis 2“

Všechno ostatní písmo                       formát písma „Normální“    

Pokud je nutné použít ještě nějaký nadpis (například JAK VYŘÍDIT….) potom „Nadpis 4“

Jiné velikosti písma či nadpisů v podstatě nepoužívat.

Šetřit i tučným písmem.

Větší texty oddělovat jednotlivé celky linkou.

ZÁPISY ADRES A KONTAKTŮ:

K Hasičce
664 31 Lelekovice

 

Zodpovědná osoba:             Názvy funkcí tučným
Irena Wolfová                        jména obyčejným
tel.:  774 274 682                   tel.: vždy malým t, tečka, dvojtečka/dvě mezery/ číslo tučně
kiki.wolfova@seznam.cz


OTEVÍRACÍ DOBA   Nadpis 2, kurzorem před O a vložit linku,

Letní čas:
ST:  16:00–18:00                    den velkým tiskacím, všude jen zkratky, dvojtečka/dvě mezery/
SO:  9:00–12:00                      hodiny s dvojtečkou/pomlčka Alt0150/hodiny s dvojtečkou

Zimní čas:
ST:  16:00–17:30
SO:  9:00–12:00

 

 


 

Při velkém množství informací používat NAHORU (napsat velkým písmem NAHORU, označit a vložit odkaz na aktuální stránku, pak zarovnat vpravo) při kliku na NAHORU se rychle přesuneme na začátek stránky.

 

Pokud dlouhý text obsahuje různé informace – udělat NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ a kotvy u jednotlivých míst, kam se po kliku na název dostanu. Zase používáme tlačítko NAHORU k vrácení se na začátek stránky. U seznamu názvů pak označit celý seznam a udělat odrážky, zobrazí se jako šipečky před jednotlivými řádky.

 

OBRÁZKY

Obrázky na titulku jsou 1110 px x 370 px

Obrázky ke SLOVO STAROSTY, INFORMACE, KALENDÁŘ 160 px x 135 px nebo ve stejném poměru (1,19x1 – 320x270, 480x405, 640x540….)

 

ODRÁŽKY

Používají se pouze na stránkách s velkým množstvím informací seznamem s kotvami u tohoto seznamu. (JAK VYŘÍDIT) Jinak nepoužívat, zbytečně to protahuje text…. Ještě použito u FORMULÁŘŮ KE STAŽENÍ.

 


KONTAKTY

Upravují se v položce ÚŘAD – OBECNÍ ÚŘAD, pokud kliknu na KONTAKTY, dostanu se na tuto stránku, není nutné tedy upravovat ještě někde jinde.

 

INFORMACE

Nadpis informace – IDEÁLNĚ JEDEN ŘÁDEK                                    max 31 znaků včetně mezer

 

Text perexu – IDÁLNĚ DVA ŘÁDKY (případech tři) na titulce   98 znaků včetně mezer

 

KALENDÁŘ AKCÍ

Nadpis – jeden řádek                                                                        max 23 znaků

Perex  - maximálně dva řádky na titulce                             max 64 znaků?

 

SLOVO STAROSTY

Fotky – obrázky by se měly nahrávat 160 px x135 px nebo ve stejném poměru.

 

Konec formuláře


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...