Obec Lelekovice
Lelekovice

II.světová válka,1939-březen (zápisy z roku 1939)

Očitý svědek, kronikář p. Roth popisuje události po 15.březnu 1939 takto: Hned příští den ve čtvrtek 16.března 1939 jel jsem do Brna, kde bylo na první pohled viděti nastalé změny. Nádraží bylo obsazeno německým vojskem a před ním stálo mnoho ohromných nákladních aut, obsazených vojáky velmi mladistvého vzezření-skoro chlapci, kteří se snad ještě ani neholili. Veřejné budovy a domy i obchody Němců byly ozdobeny červenými prapory s černými hákovými kříži. Na ulicích byl ohromný ruch, vozovkami projíždělo množství aut i motocyklů. Policie městská byla podřízena německému velení, se strážníky chodili civilové s hák.páskou nad loktem. Němci jásali, český lid choval se klidně. Na Náměstí svobody, ještě ten den přejmenovaném na Nám.Ad.Hitlera, stavěny tribuny pro přehlídku vojska, která byla k poledni. Defilovalo tam velké množství aut obsazených vojskem,motocyklů, tanků, děl aj. Žactvo německých škol tvořilo špalíry a volalo: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“
Odpoledne bylo viděti, jak němečtí vojáci obléhají obchody všeho druhu, zvláště veliké pozornosti těšila se obuv, látky a prádlo. Balíky zboží odesílali domů-proto bylo některé vyprodáno. Plno bylo jich také v uzenářstvích, cukrářských obchodech a restauracích. Bylo jim podivné, že je u nás tolik zboží a za tak nízké ceny. Židovské obchody byly opatřeny nápisy olejovou barvou na skle výkladů. Slovensko požádalo telegramem o ochranu. Večer učinil projev president dr.E.Hácha. Marka říšská stala se u nás zákonným platidlem = 10 Kč.
17. března vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler navštívil v poledne Brno, což bylo příležitostí Němcům k okázalému vítání cestou od nádraží na městskou radnici. Karpatská Ukrajina požádala Rumunsko o pomoc, žádost však byla odmítnuta. 
18. března nařízeno odevzdati střelné zbraně. Noviny varují: Neshromažďujte zásob! Lidé nakupují všecko možné po zkušenostech světové války, kdy ani zápalek nebylo. Protektorem byl jmenován šlechtic K. Neurath. Nearijští lékaři mají zavříti ordinace do tří dnů. 
20. března Karpatská Ukrajina obsazena Maďary. Osm vlaků s českými uprchlíky přijelo odtud do Moravské Ostravy. 21. března Noviny vyvracejí zprávy o hromadných sebevraždách židů a důstojníků čsl.armády, není prý jich více než jindy. Slováci měli v Bratislavě děkovné bohoslužby za osvobození, říše zaručila jim nedotknutelnost hranic. 
24.března němečtí vojáci projeli poprvé v autech naší obcí. V obci byli uvítáni jen v čísle 129. Naše bývalá armáda československá je rozpouštěna, vojáci přicházejí domů a vypravují o všem, co přišlo. 
28.března německé pojmenování obce má býti vyvěšeno na sloupě. 
30.března němečtí vojáci přijeli do radnice pro vojenské stejnokroje zdejších příslušníků čsl.armády. Vyvěšena vyhláška o najímání nezaměstnaných dělníků na práce do Německa /netýká se dělníků zemědělských/. 


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...