Obec Lelekovice
Lelekovice

Po únorové události (zápisy z roku 1948-1949)

Poprvé v historii obce byla zvolena do výboru žena-Marie Rašovská. 

Druhá světová válka - rok 1948-1949   první poválečná léta 

V důsledku únorových událostí r.1948 převzal otěže vlády lid. To projevilo se nejen ve státním, ale také v obecním zřízení, takže většina členů MNV byla volena z řad pracujících a z obrozené národní fronty. Následkem toho byli z MNV odvoláni členové lidové strany a čs.socialisté. Místní národní výbor měl 18 členů, předsedou byl František Pánek. Poprvé v historii obce byla zvolena do výboru žena-Marie Rašovská.

Dne 2. března r.1948 zemřel zdejší rodák z čís.3 Julius Huška, ředitel kanceláře justičního paláce v Brně, člověk vzácné a milé povahy, jehož vlivem byla z Lelekovic a okolí přijata celá řada lidí do justiční služby v době nezaměstnanosti.
Dne 7. června vzdal se svého úřadu Dr. E. Beneš a dne 14. června byl zvolen presidentem republiky dosavadní předseda vlády Klement Gottwald.
Dne 1. července byly zrušeny tabačenky /lístky na kuřivo/. Dne 17. července navštívil Lelekovice u příležitosti okresní slavnosti KSČ ministr financí Jaromír Dolanský. 
Pod vánočním stromem se vybralo 18.800,- Kčs.
Dne 12. listopadu resignoval František Pánek na předsednictví v MNV a místo něho zvolen byl 21.ledna 1949 Vilém Milion st. č.179.
Dne 22. května byla pořádána na Vranově slavnost otevření Dětského domova. Lelekovští přispěli jim na tuto slavnost 270 vejci, 7,20 kg mouky, 0,80 kg sádla a 1.355,- Kčs na hotovosti. V tomto roce 1949 byl v obci zřízen místní rozhlas firmou B. Kozumplíka z Brna za 170.000,- Kčs a v červnu byl rozhlas uveden do provozu.
Od 1. října byl z vázaného hospodářství uvolněn chléb, mouka a brambory.
Domy po Němcích byly přiděleny místním občanům a to: dům č. 129 po Nitschovi byl přidělen Františku Vrškovi, č. 204 po Emě Odehnalové Vojtěchu Obručovi, č. 229 po Martě Scholzové Vojtěchu Drápalovi, č. 237 po Emerichu Wettachovi Zdeňku Závodníkovi, na Plástcích po Turečkovi Antonínu Hanákovi, č. 285 po Alžbětě Jahelkové Antonínu Střítežskému, č. 196 po Josefu Wellanovi Eduardu Střítežskému, č. 257 po Bedřichu Hopfovi Janu Nedomovi, chata pod Babím lomem po Hertě Buchwaldové Ottu Pařízkovi, chata po Marii Martinkovičové Stanislavu Kyselákovi, chata po Janu Schieblovi za Poňavou patří obci, chata po Dominiku Jantschulovi přidělena Frant. Sobolovi, chata po Leopoldu Spíchalovi přidělena Augustinu Zbytovskému.
Obec má domy: č.264 po Marii Buchtové, č. 141 po Janě Pipalové, č. 235 odúmrť po Josefu Antonínovi 
 
Přepsáno z II. dílu obecní kroniky kronikáře Josefa Dvořáčka.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...