Obec Lelekovice
Lelekovice

Jízdní řády

Po zrušení…

…linky 310 a úpravách jízdního řádu se shromáždilo množství připomínek k těmto změnám. Všechny připomínky jsme odeslali na Kordis s žádostí o drobné úpravy. Níže je odpověď, které se nám dostalo. Nicméně budeme jednat dále a snažit se dosáhnout určitých změn. Hodně bude také záležet na tom, zda se podaří zahájit opravu mostu přes železnicic…

Dobrý den pane starosto,
dle dohody z minulého pátku reaguji na Vaše podněty níže.
Před změnou dopravního řešení v okolí Kuřimi od 27.4.2024 bylo zajištěno přímé spojení Lelekovice - Kuřim v pracovních dnech 7x. Nyní je dané spojení zajištěno 15x den s přestupem v České. V opačném směru (Kuřim - Lelekovice) se jednalo o 6 přímých spojení, nyní se jedná o 14 spojení s přestupem.
V nepracovních dnech se jednalo pouze o 3, resp. 4 přímé spoje. Dnes je těchto spojení 8, resp. 10 v opačném směru při ihned navazujícím přestupu mezi linkami 41 a 304 v České.
Abychom byli objektivní, uvádíme pouze spojení výhradně autobusy, kdy doba přestupu mezi autobusy linek 41 a 310 v České je v rozmezí 2 - 4 minut. Dále se nabízí ještě spojení s delší dobou přestupu a navíc také časově výhodné spojení s přestupem v České na vlak linky S3 do Kuřimi a zpět. Jinými slovy místo několika málo přímých spojů v průběhu dne je nyní spojení zajištěno častěji, byť s přestupem.
Spojení na TE na směny je zajištěno v pracovních dnech relativně dobře. V nepracovních dnech uznáváme, že toto spojení není dobře zajištěno. Důvodem je to, že každá z uvedených linek plní na své trasy další přestupní vazby, které jsou hojně využívány a v případě zajištění spojení na směny na TE ve směru z Lelekovic by důležité vazby nebyly zajištěny. Obě autobusové linky 41 i 304 jsou mimo jiné vázány přípoji na žel. dopravu v uzlech Kuřim a Česká.
Vzhledem k tomu, že v průběhu letošních prázdnin by měla být zahájena rekonstrukce mostu v České přes žel. stanici téměř na 2 stavební sezóny, je jasné, že spojení z Lelekovic do Kuřimi bude poměrně komplikované. Vzhledem k dočasné neexistenci silničního propojení mezi Českou a Lelekovicemi tak bude doprava z Lelekovic do Kuřimi s největší pravděpodobností řešena mezi Kuřimí a Českou vlakem. V souvislosti s uzavírkou mostu v České přes žel. trať bude probíhat také výluka jedné koleje mezi Kuřimí a Královým Polem, tudíž vlaky v České se již nebudou z obou směrů potkávat. Na osobním setkání u vás v Lelekovicích jsme se shodli, že převažují cestující na Brno, tudíž po příjezdu autobusu od Lelekovic bude v České, žel. st. dříve navazovat vlak do Brna, než vlak do Kuřimi. Je tedy potřeba uvést, že při této uzavírce bude spojení do Kuřimi komplikovanější.
Co se týče linky 41, tak s platností od 27.4.2024 došlo ke zkrácení přestupů z vlaků a na vlaky linky S3 v České v obou směrech s cílem zatraktivnit toto spojení (dosavadní čekací doba na přípoj byla velmi dlouhá, a tudíž málo atraktivní). Tím došlo ke zrychlení spojení z Lelekovic do centra Brna při použití vlaku a opačně. Dále došlo k posílení spojů z Lelekovic v ranní špičce pracovního dne, zlepšení návazností na ostatní městské linky v Brně v okrajových obdobích (zejména pozdní večery, víkendy), zlepšení návazností s linkou 57 ve Vranově s provozním propojením spojů o víkendech, zlepšení prokladů s linkou 57 ve špičkách pracovních dnů, tj. z Vranova i do Vranova nejezdí obě linky zároveň, ale odjezdy jsou vzájemně koordinovány.
Samozřejmě je nám líto, pokud se minutovými posuny někomu cestování zkomplikovalo, ale tomu se nevyhneme u žádné změny. Nevidíme zde ale úplně popisované fatální dopady, např. ani u zmíněných žáků z Vranova rozhodně nejde o zmíněná hodinová čekání. Ráno je příjezd z Vranova k Semilassu v 7:42 hod., tj. o minutu později než dříve. Odpoledne byl odjezd ze Semilassa na Vranov 14:03 hod., nově je 14:26 hod. atd. Pro jízdu do jiných škol, které neleží na trase linky 41, je stejně z Vranova výhodnější využití linky 57 s případným přestupem v Soběšicích na linku 30 (např. ZŠ Slovanské náměstí).
Linka E56 je celý den vázána na vlaky S3, díky čemuž jsou zajištěny pohodlné přípoje z celého Kuřimska a Tišnovska. Není tedy možné, aby byla zajištěna návaznost i na linku 41, která je vázána na tytéž vlaky. Není ovšem nic jednoduššího než využití přestupu na vlak S3 v České, toto spojení na E56 je zajištěno po celý den s dostatečnou rezervou na přestup. V ranních hodinách je pak zajištěna návaznost i z linky 41, ale bez garance čekání.
Dříve nevyužité spoje v neproduktivním směru byly nahrazeny novými spoji v ranní a odpolední špičce pracovních dnů, přičemž nové spoje mají zcela jistě pro občany Lelekovic větší přínos. Nicméně v časech zrušených spojů jede přímý spoj 41/57 a je tedy možno využít spojení přes Vranov, např. do Králova Pole nebo i centra Brna je jízdní doba srovnatelná s jízdou autobusem přes Českou a Ivanovice.
Uznáváme, že k ojedinělým problémům s ujetím vlaku v České při přestupu z autobusu v jednotlivých případech došlo, ať už přeneseným zpožděním autobusu, nebo svévolným nedodržením času odjezdu z výchozí zastávky řidičem. Všechny zjištěné závady v tomto směru se snažíme řešit a jejich počet se neustále snižuje.
Od 15.6.2024 bude linka 304 prodloužena do Králova Pole a dojde k dílčím časovým úpravám jednotlivých spojů. Konkrétně pro Lelekovice to bude znamenat např. možnost zlepšení spojení ve směru z Kuřimi do Lelekovic po 14. hod. nejen pro školáky.
K další úpravě jízdního řádu linky 304 dojde právě v souvislosti s uvedenou drážní výlukou, kdy předpokládáme rozšíření počtu spojů této linky obsluhující Brno. Pokud by od září nedošlo k uzavírce mostu v České, došlo by k jistému zlepšení spojení mezi Lelekovicemi a Kuřimí díky častějšímu intervalu linky 304 pro spojení do Brna. To si samozřejmě budeme dále upřesňovat.
Podněty cestujících i zástupců obcí k novému dopravnímu řešení evidujeme a vyhodnocujeme s tím, že zejména po ukončení uzavírky mostu v České lze očekávat zlepšení spojení ve vazbě Kuřim - Lelekovice a zpět.
Věříme, že výše uvedené důvody přijmete s pochopením.
S pozdravem
Michal Kocourek
KORDIS JMK

Datum vložení: 5. 6. 2024 8:41
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2024 8:47
Autor: kancelář OÚ Lelekovice

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...