Obec Lelekovice
Lelekovice

REKONSTRUKCE NÍZKÉHO NAPĚNÍ

REKONSTRUKCE NÍZKÉHO NAPĚTÍ 

REKONSTRUKCE SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ V OBCI – ULICE HLAVNÍ, ÚVOZ, VE DVOŘE, KOUT, ZAHUMENÍ, U VÁPENICE, KORETINA, POŇAVA, PASEKY A PŘÍHON, MACKOVEC.

V měsíci květnu 2020 byla zahájena stavba – Rekonstrukce nízkého napětÍ. Investorem stavby byla E.ON Distribuce a.s.

Obec se připojila přeložkou veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Na podstatné části obce došlo k odstranění betonových sloupů a drátů elektrického vedení. Staré sloupy nahradily naše stožáry veřejného osvětlení, které jsou nižší a subtilnější.

Celá stavba byla rozdělena na tři etapy. Ulice Hlavní, Poňava a Zahumení. Část Zahumení přišla na řadu jako první, zahrnovala i ulici U Vápenice a Koretina. 

V roce 2021 a 2022 probíhala relizace na části Hlavní.

V roce 2023 pokračovala přeložka NN a VO na Poňavě, Pasekách, Příhoně a Mackovci.
Zatupitelé v srpnu 2022 schválili jako dodavatele přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu v této oblasti, a to firmu Luboš Zeman, Maršov 190, za cenu 3.782.014,90 Kč včetně DPH.

Stavba přeložky nám přinesla určité nepohodlí, odměnou nám je lepší vzhled obce.


Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...